Members of Art Committee of the 28th SSIMF

publish time2014/6/24 15:53:57    

 Consultants: Zhou Xiaoyan, Zhu Jian¨er and Lv Qiming  

 Director: Lu Zaiyi  

 Special Adviser: Yu Long  

 Deputy Directors: Xu Shuya and Zhang Guoyong  

 Members: (rank by surname)  

 Wang Fujian, Xu Shuya, Lu Zaiyi, Yu Zhen, Yang Liqing, Zhang Guoyong, Zhang Minquan, Yang Yandi, Min Huifen, He Lin, Xu Jingxin, Liao Changyong, Qian Shijin, Teng Junjie and Wei Song  

 Secretaries-general: (rank by surname)  

 Yu Zhen (Executive) Yang Yandi and Teng Junjie